Psycholog Kalisz, Ostrów Wlkp

Zapraszamy

Dobra pomoc psychologiczna to spotkanie, w którym buduje się relacja. Obie strony mają swój wkład w jej budowę – psycholog wnosi wiedzę i doświadczenie, a pacjent wnosi swoją historię, przez co obie strony stają się odpowiedzialne za jej kształt

Skontaktuj się z nami

Konsultacje on-line

Audio i wideorozmowy

Uwzględniając aktualną sytuację, nasz Ośrodek oferuje także konsultacje psychologiczne, wsparcie i psychoterapię on-line. Rekomendujemy aby pierwsze spotkanie odbyło się w kontakcie bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami

Psychoterapia

Podróż

Psychoterapia jest jak wędrówka drogą, którą trzeba najpierw wybudować. Tworzenie akceptacji i zaufania w relacji z psychoterapeutą pozwala iść z poczuciem bezpieczeństwa do celu- w głąb siebie.

Skontaktuj się z nami
Pomoc psychologiczna
Pomoc psychologiczna jest odpowiedzią na przeciążenie emocjonalne towarzyszące przebytym zdarzeniom, przełomowym momentom, nadmiarowi stresu.
Konsultacje on-line
Uwzględniając aktualną sytuację, nasz Ośrodek oferuje także konsultacje psychologiczne, wsparcie i psychoterapię on-line.
Psychoterapia
Psychoterapia jest sposobem na poznanie i zrozumienie siebie, co skutkuje zmianami w zachowaniu i przeżywaniu oraz pełniejszym doświadczaniu życia .

Kto może do nas przyjść?

Zapraszamy na konsultację

Nie ma warunków koniecznych ani niezbędnych dla podjęcia kontaktu z naszym Ośrodkiem. Pytania, wątpliwości i rozterki są naturalnym elementem życia, a pewne okresy życia czy sytuacje obfitują w nadmiar niepewności i napięć. Naszą filozofią jest pomaganie w zrozumieniu siebie – w poznaniu wpływu własnych potrzeb, sposobu przeżywania, dotychczasowych doświadczeń, ale i aktualnych zdarzeń na własne funkcjonowanie. Pomoc taka może być skuteczna zarówno w przypadku osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, jak i chcących podnieść jakość życia. Dostęp do Ośrodka jest dogodny dla mieszkańców Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc, Pleszewa, Turku, Sieradza i innych miejscowości.

Dorośli

Dorosłość nie daje odporności na przeciążenie nadmiarem trudnych spraw. Dorosłość przynosi dorosłe kryzysy i konflikty. Wszystkie te sprawy są naturalnymi elementami życia, ale w pewnych warunkach stają się zarzewiem przewlekłych problemów.

Pary

Związek budują dwie osoby pochodzące ze światów różnych pod względem emocjonalności, zasad i przekonań. Wszystko to powodować może poczucie niezrozumienia i obronną postawę wobec odmienności partnera.

Dzieci/Nastolatki

Dzieci potrzebują zrozumienia i akceptacji dla swojego stylu odczuwania, myślenia, radzenia sobie, uznania, że są odrębną, pełnowartościową osobą. Potrzebują nazwania i wyjaśnienia oraz wskazania sposobów radzenia sobie z emocjami.

Rodziny

Problemy jednej osoby w rodzinie wpływają na funkcjonowanie pozostałych jej członków. Im lepiej rozumiemy poszczególne osoby, tym bardziej zrozumiałe jest funkcjonowanie całego układu rodzinnego.

Oferta

pomocy

Pomagamy osobom cierpiącym z powodu dolegliwości psychicznych oraz wspieramy osoby pragnące poznać i rozwinąć swoje funkcjonowanie. Towarzyszymy osobom w żałobie, rozstaniu, po traumach. Wyjaśniamy, jak zrozumieć bliskie osoby w okresie ich rozwoju, dorastania a także chorowania i jak budować z nimi satysfakcjonujące relacje.

Skontaktuj się z nami
Pomoc psychologiczna

Sytuacje przykre w pewnych warunkach stają się kryzysem-źródłem niepokoju, frustracji, smutku, bezradności i mogą wymagać pomocy psychologicznej…

Pomoc seksuologiczna

Mimo swej naturalności, seksualność obciążona bywa wstydem, niezrozumieniem, zapomnieniem…

Psychoterapia indyuwidualna

Psychoterapia jest sposobem na poznanie i zrozumienie siebie, co niekiedy skutkuje zmianami w zachowaniu czy przeżywaniu, a niekiedy zaakceptowaniem dotychczasowych sposobów reagowania na świat…

Leczenie psychiatryczne

Ta sama choroba czy zaburzenie u różnych osób przebiega w nieco inny sposób i wymaga indywidualnego podejścia…

Początek..

Jak przebiega proces?

Problemy natury psychicznej mogą być zredukowane dzięki rozmowom ze specjalistą, w których odkrywane są ich zewnętrzne źródła i wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania. Celem jest zwiększanie poczucia kontroli i wpływu, a przez to możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Krok 1:

Umówienie konsultacji

Konsultacja to rozmowa o powodach poszukiwania kontaktu ze specjalistą. Omówienie powodów pozwala zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach, a także omówić sposoby ich osiągnięcia.

Krok 2:

Ustalenie planu

Konsultacja jest punktem wyjścia dla dalszej pracy. Dzięki wstępnej analizie  pozwala dobrać najbardziej efektywne rodzaje oddziaływania i zrobić kolejny krok – rozpocząć psychoterapię, włączyć leki, uzyskać wsparcie po trudnym zdarzeniu.

Pytania pacjentów

Często zadawane pytania

Kiedy zgłosić się po pomoc psychologiczną?

Gdy w funkcjonowaniu od dłuższego czasu dominuje niepewność, wątpliwości, cierpienie, poczucie niedopasowania, apatia, problem z akceptacją lub rozumieniem siebie. Gdy potrzebie zmiany własnej sytuacji towarzyszy trudność w określeniu co ma się zmienić. Gdy trudno realizować swoje role życiowe lub realizacji nie towarzyszą przyjemne odczucia.

Ile trwa spotkanie ze specjalistą?

Pomoc psychologiczna indywidualna, psychoterapia, wsparcie w kryzysie trwają 50 minut, a konsultacja – czyli otwierające spotkanie – 60 minut.
Pomoc dla par lub rodzin jest pracą z większą liczbą osób, co może wiązać się z potrzebą większej ilości czasu na spotkanie, dlatego istnieje możliwość wyboru opcji standardowego 50 minutowego czasu, spotkania wydłużonego do 80 minut oraz pomocy prowadzonej przez dwóch/dwoje psychologów przez 80 minut.
Spotkanie z seksuologiem trwa 50 minut.

Czy na pierwsze spotkanie przyjść z kimś bliskim?

Jeśli sprawa/problem, który jest powodem poszukiwania konsultacji/pomocy dotyczy większej ilości osób, wskazane jest aby na rozmowę przyszli wszyscy zainteresowani – bardzo cenne jest, gdy specjalista ma możliwość poznania stanowiska każdej zaangażowanej osoby. Wiemy także, że pierwszej wizycie u psychologa, psychiatry czy seksuologa towarzyszy wiele emocji – jeśli obecność bliskiej osoby może być wsparciem, zachęcamy do zadbania o swój komfort. O tym, czy cała wizyta ma się odbyć w towarzystwie bliskiej osoby, można zdecydować tuż przed lub w trakcie spotkania.

Czy możliwa jest pomoc dla kilku osób z rodziny?

Tak. Jedną z form jest pomoc psychologiczna dla par/rodzin, w której jeden lub dwóch psychologów spotyka się jednocześnie z dwiema lub więcej osobami (parą, rodzicem i dzieckiem, rodziną). Możliwa jest także pomoc indywidualna dla osób pozostających z sobą w bliskiej relacji czy spokrewnionych, jednak wskazane jest aby osoby bliskie nie korzystały z pomocy tego samego psychologa. Proponujemy indywidualną pracę z różnymi psychologami, którzy stanowią zespół przez co mogą współpracować na rzecz rodziny.

Czym różni się rozmowa z psychologiem od rozmowy z przyjacielem?

Pomoc psychologiczna różni się od rozmowy z przyjacielem w zasadniczy sposób:

– psycholog pracujący z pacjentem ma kierunkowe wykształcenie, przeszkolenie i doświadczenie. Potrafi słuchać ze zrozumieniem, otwierać nowe ścieżki myślenia i autorefleksji, rozpoznawać nieadaptacyjne schematy.

– psycholog jest obiektywny i zawsze skupiony na Tobie, koncentruje się na twoich potrzebach, emocjach, bez odnoszenia się do własnego systemu wartości. Podczas spotkania pojawia się przestrzeń na odkrywanie bez lęku przed oceną.

– psycholog posiada jasno zdefiniowane granice, jest dostępny w umówionym miejscu i czasie, skupiony i gotowy by Cię słuchać. Pomoc w odróżnieniu od rozmowy z przyjacielem jest płatna. Ta inwestycja w twój dobrostan zwiększa twoją motywację do pracy nad zmianą.

– psycholog zachowuje bezwzględną poufność. Możesz bez lęku powiedzieć o wszystkim. Psycholog z Ośrodka spotykając Cię na ulicy nie ukłoni się pierwszy, szanując twoje prawo do zachowania w tajemnicy sięgania po pomoc.

– pomoc psychologiczna nie zastąpi specyficznego wsparcia, jakim są przyjaciele czy rodzina. Ważne jest utrzymywanie w równowadze różnych form wsparcia społecznego.

Dlaczego po niektórych spotkaniach z moim psychologiem czuję się gorzej?

W rozmowach poruszane są różne treści – wspomnienia, aktualne zdarzenia (często trudne i przykre), oczekiwania i plany, a razem z nimi mogą pojawiać się emocje i uczucia. Wracanie do przykrych zdarzeń, wspominanie etapów swojego życia lub konfrontowanie się z różnymi aspektami swojego funkcjonowania jest podstawą poznawania własnych mechanizmów, niezbędną do nabycia samoświadomości, samoakceptacji i wprowadzania zmian zgodnych z własnymi potrzebami. Wspomnienia mogą powodować smutek, bezsilność i ból, a zwiększająca się samoświadomość może skutkować frustracją, lękiem czy złością. Emocje te uruchamiają się, odblokowują lub powstają w trakcie spotkania i mogą towarzyszyć jeszcze jakiś czas po nim, zwykle jednak ich pojawienie się, uzewnętrznienie, nazwanie pozwala je przeżyć i zakończyć, co wiąże się z odczuciem ulgi – czasem kilka dni po spotkaniu.

Czy i jak jest chroniona moja prywatność i to, co mówię podczas wizyty?

Każdy członek zespołu jest zobowiązany do zachowywania tajemnicy zawodowej. Przestrzegamy Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, Kodeksu Etycznego Seksuologa oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej. Nasze doświadczenie wskazuje, że troska o uzyskiwane od klientów i pacjentów informacje jest podstawą dla zaufania, na którym opiera się budowanie relacji i skuteczna pomoc. Mamy świadomość, że dzielenie się osobistymi, często intymnymi i delikatnymi szczegółami własnego życia może nastąpić pod warunkiem zagwarantowania, że żadna informacja nie wyjdzie poza rozmowę bez wiedzy i zgody pacjenta.
Wyjątkiem zwalniającym z utrzymywania tajemnicy zawodowej jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób – stanowi o tym prawo oraz wymienione kodeksy etyki zawodowej.
Regularne poddawanie się superwizjom oznacza omawianie przez specjalistę swojej pracy z wyszkolonym i doświadczonym specjalistą danej dziedziny. Ujawniane w trakcie superwizji elementy rozmów z pacjentem, są prezentowane w sposób który nie pozwala na identyfikację osoby.

Jakie formy płatności przyjmuje Ośrodek Górnośląska 10?

Płatność gotówką lub kartą płatniczą po zrealizowanej wizycie.

Umów się

Umów się na wizytę

Termin konsultacji można ustalić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Możliwe jest także wskazanie preferencji dotyczących dziedziny lub konkretnego specjalisty.

Oddzwonimy do Ciebie