Nurty psychoterapii – który jest dla Ciebie?

Nurty psychoterapii – który jest dla Ciebie?

Zanim przyjdzie ten ważny dla Ciebie moment, w którym usiądziesz pierwszy raz przed swoim terapeutą i rozpoczniesz wewnętrzną drogę ku zmianie, musisz zdecydować wcześniej o tym, jaka psychoterapia jest Ci potrzebna oraz z jakim specjalistą chcesz współpracować. 

Możliwe, że ten wybór budzi w Tobie lęk, stres czy bezradność wobec niejasnych nazw psychologicznych oraz skomplikowanych opisów terapeutów. Nic dziwnego! Na same nazwy typu: psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy – można się przestraszyć o co w ogóle chodzi! Chcemy tutaj pomóc Ci w tej decyzji i wytłumaczyć wszystko od początku.

Nurty psychoterapii

Zacznijmy od tego, czym są nurty, inaczej podejścia psychoterapeutyczne. Najprościej mówiąc są to sposoby rozumienia zaburzeń psychicznych i zachowań oraz działania podejmowane w ramach danego nurtu.

Wielość dostępnych podejść terapeutycznych wynika z tego, że każdy z nas jest inny i różnimy się osobistymi preferencjami, sposobami i formami pracy. Stąd też w jednych podejściach odnajdziesz siebie bardziej, a w innych mniej. Poszukiwanie, a w końcu dopasowanie najbardziej Ci odpowiadającego jest istotne dla Twojego komfortu oraz skuteczności oddziaływań. Poznaj zatem podstawowe z nich, aby łatwiej było Ci dopasować je do swoich potrzeb.

 

Nurt psychodynamiczny

W centrum tej terapii znajduje się pojęcie nieświadomości, która kieruje ludzkim sposobem postrzegania świata, zachowaniem i motywacją. Nieuświadomione źródła trudności pacjenta, jego wewnętrznych konfliktów oraz ukrytych potrzeb są często zakorzenione w doświadczeniach z przeszłości, dlatego omawiając je zwraca się uwagę na powtarzające się wzorce zachowania i przeżywania. W samej relacji między Tobą a terapeutą odtwarza się wiele takich wzorców, przez co w tym nurcie często będziesz się odwołać do relacji terapeutycznej, a która sama w sobie jest czynnikiem leczącym.

Terapia w tym podejściu trwa dłużej, opiera się na stawianych przez terapeutę pytaniach, hipotezach oraz nierzadko i ciszy terapeutycznej między wypowiedziami. 

Ten nurt może być dla Ciebie, jeśli jesteś osobą refleksyjną, chętną do rozważań i szerszego dzielenia się swoimi uczuciami i myślami.

 

Nurt poznawczo-behawioralny

U podstaw tego nurtu leży założenie, że sposób naszego myślenia wpływa na to, co czujemy i jak się zachowujemy. Dzięki analizie poszczególnych sytuacji oraz identyfikacji problematycznych schematów myślowych i emocjonalnych, terapia w tym nurcie stawia za cel lepsze radzenie sobie z aktualnie doświadczanymi problemami i objawami. Aby pomóc Ci na drodze rozumienia swych trudności, terapeuta będzie bardziej kierujący.

To podejście możliwe, że jest dla Ciebie, jeśli lubisz strukturę, plan, ponieważ razem ze specjalistą sprecyzujesz konkretne cele, które pragniesz osiągnąć. Dodatkowo, otrzymasz zadania domowe, które mają pomóc w systematycznej pracy nad sobą i swoimi przekonaniami.

 

Nurt humanistyczno-egzystencjalny

Kluczowym założeniem tego ujęcia jest przekonanie, że każda osoba jest niepowtarzalna i zdolna do samorozwoju. Zakłada się, że jest ona jedynym ekspertem swojego życia, dlatego terapeuta jest jedynie towarzyszem tej podróży, zapewniając całkowitą akceptację ciebie, wczucia się w twoje przeżycia oraz rozumienie twoich potrzeb i wyborów.

W tym nurcie nauczysz się lepiej rozpoznawać swoje pragnienia, podejmować decyzje zgodne ze swoją tożsamością, czy też wyrażać siebie oraz uwalniać tłumione emocje.

Psychoterapia humanistyczna może być dla Ciebie, jeśli szukasz samorozwoju, wiedzy o sobie lub jeśli stoisz przed podjęciem trudnej decyzji, przeżywasz kryzys lub przełomowy okres w życiu, a to wszystko pragniesz przeżywać w atmosferze ufności, bezpieczeństwa i akceptacji.

 

Nurty systemowy

W terapii systemowej na człowieka patrzy się jako element jakiegoś systemu (np. rodzinnego, społecznego, pracy), dlatego występujące trudności i problemy u osoby, analizowane są jako zachodzące w kręgu społecznym i z perspektywy większej ilości ludzi. Kluczowe dla tego podejścia relacje, sposoby komunikacji i odgrywane w poszczególnych systemach role determinują zachowania, postawy i emocje, dlatego praca w tym nurcie polega na rozpoznawaniu problematycznych interakcji oraz wypracowaniu nowych, adaptacyjnych rozwiązań.

Psychoterapia systemowa może odbywać w parach, całą rodziną, ale również w ramach spotkań indywidualnych.

 

Podejście integracyjne

Nurt ten czerpie założenia oraz strategie ze wszystkich wcześniej wspomnianych podejść, ponieważ zakłada, że żadne podejście nie jest w stanie w pełni wyjaśnić i zaspokoić potrzeb jednostki. 

Terapeuta pracujący w tym podejściu będzie dobierał techniki oraz strategie w oparciu o Twoje aktualne wymagania, predyspozycje czy etap ich wprowadzania, tak aby jak najlepiej służyły Twojej drodze ku zmianie.

 

Decyzja

Wiemy, że ten wybór nie jest prosty, ale może dzięki poznaniu podstawowych założeń i technik pracy będzie Ci łatwiej indywidualnie dopasować nurt, w którym chcesz pracować. 

Może być tak, że nie uda się to za pierwszym razem – zwracaj uwagę, jak się czujesz w danej formie psychoterapii, jej technikach czy z danym psychoterapeutą, a także czy widzisz tego efekty. Jeśli któryś z aspektów Ci nie odpowiada lub frustruje, złości czy smuci – warto spróbować innego podejścia. Może przy następnej próbie znajdziesz ten idealny dla siebie.

Jeśli ta wizja prób, szukania, zmienności jest dla Ciebie zastraszająca, to naturalne. Pamiętaj, że każda próba odnalezienia tego własnego sposobu pracy i osoby, z którą chcesz tego dokonać, przybliża cię do zmiany i pomocy sobie w cierpieniu.

 

Być może zdecydujesz się, by skorzystać z pomocy w naszym Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10, gdzie jesteśmy zespołem interdyscyplinarnym. Bliskie jest nam podejście psychodynamiczne oraz humanistyczne, choć korzystamy również z innych, naukowo zweryfikowanych nurtów psychoterapii.

Naszym priorytetem jest wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, znamy również wartość wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Uważamy, że jeśli potrafimy stworzyć autentyczną relację międzyludzką, opartą na bezwarunkowej akceptacji, zrozumieniu uczuć i myśli oraz wolności do zgłębiania siebie, dojdzie do zmiany i rozwoju osobistego.

 

Dodaj komentarz

Oddzwonimy do Ciebie